Filmul, fotografia, melodia şi poezia de sâmbătă (8)

  1. 21 grams (2003)

Nu zic nimic. Pentru că am tăcut după ce l-am văzut chiar și a doua oară. Înainte să vedeți filmul să vă gândiți ce-ar putea valora 21 de grame. Dacă l-ați văzut să vă mai gândiți o dată.

2. Estetic urban

Oraşul seara…
Şantiere în repaos.
Şi firme scrise
Din becuri înstelate.

Oraşul seara…
Pe o piaţă
Cu sclipiri de fier
Claxon, armonic, a sunat.

Foburgul
Cu bachice dorinţi,
Şi cugetări
De opere văzute.

Oraşul, seara…
Din statica uitării, –
Destul frumos,
Destul departe.

George Bacovia

3. “jumătate Hieronymus Bosch, jumătate Chainsaw Massacre

Așa a fost numit Joel-Peter Witkin:

fotografie realizată de soția lui, Cynthia


mai multe

4. Elephant gun

If I was young, I’d flee this town
I’d bury my dreams underground
As did I, we drink to die, we drink tonight

Far from home, elephant gun
Let’s take them down one by one
We’ll lay it down, it’s not been found, it’s not around

Let the seasons begin – it rolls right on
Let the seasons begin – take the big king down

Diana Written by:

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *